Søg
  • Babak Shahbaz

Hvad kan du blive i den maritime verden?

Ca. 70 % af jorden er dækket af vand, så det er ikke mærkeligt, at den maritime verden, shippingbranchen og job til søs er en enorm størrelse. Faktisk står shippingindustrien for 90 % af verdenshandlens transport, herunder både julegaver fra andre lande samt råmaterialer og ressourcer. Det er altså en kæmpe branche, og der er rig mulighed for at skabe sig en karriere. Selv har jeg valgt at facilitere søtransporten ved at forsyne skibe med brændstof, men der er altså mange… mange andre veje at gå! 

Fra søofficer til fisker

Det er muligt at arbejde i det maritime miljø både i det private og i det offentlige, og til mange stillinger findes der helt specifikke og tilsvarende uddannelser. Jeg har selv taget en uddannelse i Spedition og Shipping, som fokuserer på transport og logistik, men du kan bl.a. også arbejde som besætning på skibe, som skibskok, maskinmester, navigatør, skibsfører og meget andet. Det er også muligt at blive erhvervsfisker eller officer i Søværnet, at arbejde med havvindmøller eller olieboreplatforme, at administrere maritime virksomheder fra landjorden, at bekæmpe pirateri som frømand eller at udvikle ny teknologi til skibe.


Her er en liste over nogle af dine muligheder:


Bunker supplier

Selv er jeg bunker supplier (også kaldet bunker trader), hvilket vil sige at jeg handler med bunker - brændstof til skibe. Jeg varetager hele handelsprocessen lige fra at finde kunder til at forhandle priser og sluttelig selve handlen. Som bunker supplier har man også en faglighed, som gør, at man kan rådgive kunder inden for brændstofstyper, valg af havne og meget andet. Det er også dig, der sørger for, at brændstoffet bliver fragtet hen til din kundes skib. Jobbet foregår på landjorden - typisk på et kontor - men da det er en international branche, kan du sagtens får mulighed for at komme ud i verden.

Vejen til jobbet som bunker supplier er ikke ens for alle. Jeg har selv taget en uddannelse inden for spedition og shipping, hvilket er en bredere uddannelse, som giver muligheder inden for hele shippingbranchen. Men du kan også læse uddannelser, der drejer sig specifikt om bunkering eller få en stilling som trainee i en bunkervirksomhed og på den måde blive oplært. Det har jeg også selv gjort.


Officer i Søværnet

Søværnet er ligesom Hæren og Flyvevåbnet en del af Forsvaret i Danmark, og alle steder kan du blive officer. Det er et krav, at du har gennemført en bacheloruddannelse, før du kan blive optaget på Søværnets Officerskole, men så får du også adgang til en velanset lederuddannelse og rige jobmuligheder.


En officer i Søværnet kan specialisere sig på tre forskellige måder:

  1. Taktisk officer

  2. Våben- og elektronikofficer

  3. Maskinteknisk officer

En taktisk officer arbejder med selve det operationelle og navigation. Det er de taktiske officerer, som står på broen og sørger for, at skibet bliver sejlet korrekt og at besætningen er i sikkerhed. Jobbet kan være på mindre og større skibe.

En våben- og elektronikofficer arbejder mere specifikt med våbenteknologi og avancerede systemer (sensorer og kommunikation). Det er typisk de større skibe, som har sådan noget materiel ombord, så derfor vil arbejdspladsen også typisk være ombord på Søværnets større skibe. Jobbet går ud på at holde skibet kampdygtigt.

En maskinteknisk officer er typisk uddannet maskinmester og arbejder med maskin- og eltekniske systemer ombord på Søværnets skibe. Officeren har ansvaret for selve maskinrummet og skal holde skibet sejldygtigt.


Maskinmester

En maskinmester arbejder ikke nødvendigvis i det maritime erhvervsliv, men det er klart en mulighed - både inden for skibsfart, offshore og havvindmøller - selvom det kun er ca. 20 % af alle maskinmestre, der arbejder til søs. Maskinmesteren er specialist inden for elektronik, mekanik og meget andet, samtidig med at han er leder. Du får altså ansvaret for hele tekniske projekter, for medarbejdere og andre grupper af specialister. Til søs arbejder maskinmestre med skibenes tekniske anlæg og installationer, motorer og sikkerhedssystemer, men du kan også stå for at producere havvindmøller og dele hertil.


Skibsfører

En skibsfører er chef for navigation, sikkerhed og sejlads, og man kan sige, at det er den civile pendant til den taktiske officer. Som skibsfører får du kompetence til at arbejde som styrmand, skibsfører og leder, og jobbet kan altså tage dig helt ud i internationale farvande med de store handelsskibe, hvis det er det, du vil. Dog kan du også arbejde som leder i det private på landjorden eller sejle mindre færger i Danmark. Drømmer du om at blive kaptajn på et skibe, er det denne vej, du skal gå.


Fisker

Som erhvervsfisker arbejder du på en fiskekutter, men du kan også videreuddanne dig og ende som sætteskipper på større skibe. Arbejdet går som bekendt ud på at fiske, men du lærer også om sikkerhed til søs, navigation, radio, fiskearter, hydraulik og meget andet, man skal bruge til søs.


Offshorearbejder

En offshorearbejder arbejder på en borerig til søs. Selve arbejdsgangen kan for de fleste minde om det, der laves på et skib - medmindre man f.eks. er driller. Som offshorearbejder får du lov til at lave alt muligt - du starter faktisk som “altmuligmand” (roustabout). Opgaven er at bore i havbunden for at finde olie, naturgas og andet, og dit arbejde skal støtte denne opgave på forskellige måder. Du kommer derfor til at få snavs på hænderne og bruge din krop. Det er et fysisk arbejde, og du er typisk ude på en borerig i 2-3 uger, hvorefter du har fri i tilsvarende 2-3 uger.


Lods

Som lods beskæftiger du dig med at hjælpe skibe sikkert igennem bestemte farvande. Du bliver altså ekspert i dit farvandsområde, og når skibe skal foretage gennemsejling, er du med ombord. Her rådgiver du besætningen gennem tæt skibstrafik og de bedste sejlruter. Søtransporten sover aldrig, så jobbet som lods kan derfor være lige så vagtbelastet som sundhedsvæsnet, politiet eller andre erhverv, der altid skal være aktive.

22 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle